top of page
Zarząd
Profile Artur.png
Artur Olech
CEO

Manager, finansista, współtwórca wielu przedsięwzięć biznesowych

w obszarze ubezpieczeń i płatności elektronicznych.

 

Kierował i budował zarówno największe korporacje finansowe w Polsce, jak i nowe projekty biznesowe.

 

Przez 15 lat rozwijał struktury grupy Generali w Polsce, będąc w latach

2010-2014 jej Prezesem Zarządu, a wcześniej wieloletnim Wiceprezesem.

W latach 2015-2016 jako CEO zarządzał procesem integracji i rozwoju spółek ubezpieczeniowych Grupy Poczty Polskiej, tworząc jej nową ofertę adresowaną do klientów i pracowników. Następnie poświęcił się rozwojowi projektów branży fin-tech, najpierw w latach 2017 – 2020 jako współtwórca insur-techa hiPRO a następnie pozyskując inwestorów i grupę managerów tworzących Trasti.

  • LinkedIn
  • Twitter
Profile Anna.png
Anna Wójtowicz-Kotlewska
CFO

Współzałożycielka Trasti. Przez ponad 20 lat działalności zawodowej związana z branżą bankową i ubezpieczeniową.

 

Jest finansistką, z bogatym doświadczeniem z zakresu zarządzania inwestycjami kapitałowymi, M&A pracując w bankach inwestycyjnych. Współtworzyła zaawansowane projekty bankowe (w ramach zarządzania grupą kapitałową mBanku), jak i ubezpieczeniowe.

 

Pełniła funkcję CFO towarzystwa BRE Ubezpieczenia oraz spółek tworzących Ubezpieczenia Pocztowe.

Rada Nadzorcza
Profile Janusz.png
Janusz Wojtas
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Współzałożyciel Trasti. Manager, finansista z ponad 20-letnim doświadczeniem. Ekspert w dziedzinach zarządzania, restrukturyzacji

i budowania relacji z klientami.

 

Przez wiele lat związany z branżą bankową, w tym jako Członek Zarządu Brebanku SA (aktualnie: mBank SA) odpowiadał m.in. za bankowość korporacyjną, transakcje handlowe i finansowanie strukturyzowane. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie biznesu e-commerce.

 

W latach 2011 - 2016 jako Członek Zarządu Poczty Polskiej odpowiadał

za obszar restrukturyzacji Spółki w zakresie nowego modelu sieci sprzedaży, transformację cyfrową, elektronizację usług oraz obszary sprzedaży

i marketingu, w tym usług finansowych.

  • LinkedIn
jerzy_sledziewski_1.png
Jerzy Śledziewski
Członek Rady Nadzorczej

Aktualnie Senior Advisor Boston Consulting Group, przedsiębiorca,  współzałożyciel i udziałowiec dwóch podmiotów działających w branży związane z zieloną energią.

 

W latach 2016-2021 jako Wiceprezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska odpowiadał za Obszar Bankowości Korporacyjnej i MŚP oraz z ramienia Banku za spółki zależne Grupy. Był to czas poważnej transformacji i dynamicznego rozwoju organicznego Bankowości Korporacyjnej oraz czas dwóch dużych integracji: BNP z BGŻ oraz największej integracji rynku w obszarze Bankowości Przedsiębiorstw z Raiffeisen Bank Polska. Jerzy był odpowiedzialny za biznes z ponad 10% udziałem w rynku, łącznie około 1 500 osób odpowiedzialny za dwa segmenty klientów: korporacyjny i MŚP, większość obszarów produktowych i usługowych dla ponad 30 000 klientów.

 

Łącznie przez ponad 23 lata pełnił funkcje menedżerskie w lokalnych bankach wchodzących w skład dużych międzynarodowych grup: BNPP, KBC/Santander i Citigroup. 12 lat na stanowisku członka zarządu lub dyrektora generalnego w obszarze usług finansowych dla spółek oraz 16 lat doświadczenia jako członek lub przewodniczący rad nadzorczych spółek z grupy w obszarach leasingu, faktoringu i wynajmu samochodów. W tym czasie zdobył dużą praktykę zarówno w zakresie rozległych przekształceń i organicznego rozwoju dużych obszarów bankowych, jak i doświadczenie w czterech dużych procesach integracyjnych Citi/Bank Handlowy, KBC Poland/Santander, BNP/BGZ, BNP/Raiffeisen, banki, (m.in. spółki leasingowe i faktoringowe) o odmiennej kulturze organizacyjnej i operacjach wielkoskalowych.

Profile Bartosz.png
Bartosz Ciołkowski
Członek Rady Nadzorczej (niezależny)

Bartosz Ciołkowski – finansista, manager, propagator idei i koncepcji obrotu bezgotówkowego w Polsce.

 

Wspiera i propaguje rozwój start-upów i podmiotów polskiego rynku fin-tech. Pełni funkcję Dyrektora Generalnego polskiego oddziału Mastercard Europe, gdzie objął odpowiedzialność za dwa dodatkowe rynki – czeski i słowacki.

 

Bartosz Ciołkowski jest współtwórcą koncepcji Fundacji „Polska Bezgotówkowa” – projektu, który okazał się przełomowy do rozwoju sieci akceptacji w Polsce. Obecnie sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji „Polska Bezgotówkowa” oraz od 2020 roku Członka Rady Nadzorczej PSP S.A - operatora rozwiązania BLIK.

  • LinkedIn
michał_jackowiak.png
Michał Jackowiak
Członek Rady Nadzorczej

Michał Jackowiak, CEO, współzałożyciel @ecom.software, entuzjasta i praktyk metodyk Agile. Przedsiębiorca z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami technologicznymi.

 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalizację ukończył w Katedrze Technologii Informacyjnych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Wojciecha Cellarego. Wcześniej m.in. założyciel i CEO spółki JADE, kupionej w 2012 roku przez francuską firmę Bull, później Atos. W grupie Atos przez 5 lat piastował stanowisko CMO & Board Member. Absolwent programu HEC Business Executive & Leadership Program.

 

Od 5 lat rozwija firmę ecom.software specjalizującą się w budowaniu rozwiązań dla branży ubezpieczeniowej – Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz Multiagencji. Współtwórca InsurTech’ów, m.in. platformy SaaS AgentBox.

Profile Robert.png
Robert Westfeld
Członek Rady Nadzorczej

Robert Westfeld – finansista i manager. Pełni funkcje Prezesa Zarządu Fidendo. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w finansach.

 

Posiada szeroką wiedzę z zakresu rachunkowości, kontrolingu, podatków oraz analizy finansowej. Zaczynał karierę w PwC, gdzie audytował banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy z sektora telekomunikacyjnego oraz FMCG.

 

W latach 2008-2013 pracował w mBanku, gdzie zajmował się m.in. transakcjami M&A oraz rozwojem spółek z Grupy. Następnie w Grupie Poczty Polskiej od strony nadzoru właścicielskiego nadzorował m.in. działalność ubezpieczeniową.

 

W 2018 r. stworzył spółkę Fidendo. Biegły rewident. Posiadacz ACCA Diploma in International Financial Reporting.

  • LinkedIn
bottom of page