top of page

Doskonała ochrona
produkty małe i duże

Dopasuj ochronę do swoich potrzeb. To bardzo proste!

Ubezpieczenie OC samochodu jest obowiązkiem właściciela pojazdu i zapewnia finansowe zabezpieczenie w razie uszkodzenia lub obrażeń innych osób.

Dobra
p
olisa Trasti ochroni również Ciebie i Twoją rodzinę w razie awarii, wypadku, kradzieży lub katastrofy naturalnej.

product (1).png

Sprawdź naszą propozycję podając tylko numer rejestracyjny
i PESEL
.

Dopasuj ochronę
do swoich potrzeb
.
Jeśli jeździsz blisko domu - zmniejsz limity holowania.Jeśli podróżujesz
z rodziną po Europie - wybierz duży zasięg holowania i wyższą sumę ubezpieczenia NNW.

Uzupełnij dane kontaktowe - dzięki
nim łatwiej nam
będzie kontaktować
się z Tobą

w sprawach bezpieczeństwa.

Zapłać jak Ci wygodnie - przelewem,
on-line, BLIKiem, ratami 0%
lub gotówką u doradcy.

Wydrukuj swój certyfikat Trasti - znajdziesz na nim ważne dane
kontaktowe oraz uproszczone oświadczenie dla poszkodowanego, gdyby było potrzebne.

PŁAĆ MIESIĘCZNIE

Wszystkie polisy
dostępne w
6 ratach 0%

Po co płacić z góry?

Ubezpiecz się dziś i zapłać później w darmowych ratach miesięcznych.
Po prostu fair.

ODNOWIENIE POLISY

Dla Twojego bezpieczeństwa i wygody odnowienie polisy ubezpieczeniowej przygotujemy automatycznie.

Jeśli wolisz z nami porozmawiać - jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 17.00 pod numerem telefonu +48 22 250 93 73.

Możesz też napisać do nas email na adres kontakt@trasti.pl

Z Trasti wznowienia są proste!

Gotową ofertę wznowienia otrzymasz 20 dni przed końcem bieżącej polisy.

Na 3 dni przed końcem okresu ochrony otrzymasz przypomnienie SMS.

Twoja nowa polisa stanie się automatycznie aktywna po opłaceniu składki.

Jeśli podałeś nam swój adres e-mail, dwadzieścia dni przed końcem okresu ochrony otrzymasz od nas wiadomość e-mail z ofertą wznowieniową - wystarczy, że ją opłacisz, a polisa przedłuży się na kolejny rok.

 

Jeśli nie podałeś adresu poczty elektronicznej - ofertę prześlemy listem tradycyjnym.

 

Przedłużenie polisy jest bardzo ważne - jej brak może spowodować naliczenie wysokiej kary administracyjnej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania.

 

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi, której szukasz skontaktuj się z naszym centrum kontaktu, dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00, pod numerem telefonu +48 22 250 93 73

 • W jaki sposób zrezygnować z kontynuacji polisy na kolejny rok?
  W przypadku chęci rezygnacji z kontynuacji ubezpieczenia konieczne jest zawiadomienie o tym fakcie Trasti nie później niż 1 dzień przed zakończeniem obecnej polisy. W tym celu należy przesłać dokument wypowiedzenia umowy OC powołując się na art. 28 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych. Pamiętaj, by dokument posiadał własnoręczny podpis. Wypowiedzenie możesz wysłać: w formie skanu/zdjęcia na adres e-mail kontakt@trasti.pl; przesłać pocztą na adres: Trasti Skr. Envelo 206, 00-935 Warszawa.
 • Wysłałem skan wypowiedzenia polisy droga elektroniczną. Czy musze jeszcze wysyłać oryginał dokumentu pocztą?
  Dokumenty przesłane drogą elektroniczną w zupełności wystarczą do zamknięcia polisy. Nie ma konieczności wysyłania oryginału wypowiedzenia do siedziby Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
 • Wysłałem wypowiedzenie polisy w Trasti. Czy otrzymam potwierdzenie zamknięcia umowy?
  Jeżeli chcesz otrzymać potwierdzenie zamknięcia umowy ubezpieczenia, skieruj swoją prośbę na adres kontakt@trasti.pl. Specjalista obsługujący zgłoszenie wyśle potwierdzenie skutecznego wypowiedzenia polisy na adres e-mail wskazany przy zawieraniu umowy.
 • Jak zgłosić złomowanie/ demontaż samochodu?
  Demontaż pojazdu możesz zgłosić wysyłając: skan/zdjęcie zaświadczenia o złomowaniu/demontażu na adres e-mail kontakt@trasti.pl; xero dokumentu na adres: Trasti Skr. Envelo 206, 00-935 Warszawa. Za niewykorzystany okres ochrony będzie przysługiwać Ci zwrot środków. Nie zapomnij, więc w korespondencji dołączyć wniosku o zwrot składki, na którym podasz numer rachunku bankowego.
 • Kupno samochodu z polisą Trasti. Jak z niej zrezygnować?
  Jeśli zakupiłeś pojazd ubezpieczony w Trasti i chcesz zrezygnować z umowy ubezpieczenia OC, prześlij do Nas dokument umowy kupna-sprzedaży oraz wypowiedzenie umowy OC powołując się na art. 31 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych. Zgłoszenia możesz dokonać wysyłając: skany/zdjęcia dokumentów na adres e-mail kontakt@trasti.pl; xero dokumentu na adres: Trasti Skr. Envelo 206, 00-935 Warszawa. Brak wypowiedzenia ubezpieczenia oznacza kontynuację umowy do końca jej trwania. Pamiętaj, by przesłany dokument zawierał własnoręczny podpis nabywcy pojazdu.
 • Jestem klientem Trasti i chcę wypowiedzieć umowę OC, w jaki sposób i kiedy mogę to zrobić?
  Rozwiązanie umowy ubezpieczenia może mieć miejsce w kilku sytuacjach: odstąpienie na prawie konsumenckim Jeżeli umowa ubezpieczenia OC została zawarta na odległość (tzn. za pośrednictwem strony www, bądź przez telefon) masz prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty jej zawarcia. W tym celu należy wysłać dokument odstąpienia od umowy: w formie skanu na adres e-mail kontakt@trasti.pl; przesłać pocztą na adres: Trasti Skr. Envelo 206, 00-935 Warszawa. Pamiętaj, by dokument posiadał własnoręczny podpis. Wypowiedzenie umowy OC po zakupie pojazdu z polisą Trasti Jeżeli zakupiłeś samochód z polisą Trasti, masz prawo wypowiedzieć umowę OC. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj Wypowiedzenie umowy OC dzień przed końcem umowy Posiadasz polisę w Trasti i chciałbyś zrezygnować z jej kontynuacji w kolejnym roku. Masz do tego prawo wystarczy, że wyślesz wypowiedzenie dzień przed końcem polisy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj
 • Kupiłem samochód z ubezpieczeniem Trasti, co mam zrobić?
  W przypadku zakupu pojazdu z polisą Trasti prześlij do Nas skan/xero umowy kupna-sprzedaży pojazdu. Dokumenty możesz wysłać: w formie skanu/zdjęcia na adres e-mail kontakt@trasti.pl; przesłać pocztą na adres: Trasti Skr. Envelo 206, 00-935 Warszawa. Pamiętaj, aby w dokumentacji dołączyć numer kontaktowy do siebie. Pozwoli nam to skontaktować się z Tobą pod koniec okresu ubezpieczenia celem przedstawienia oferty na kolejny rok polisowy.
 • Co dzieje się z umową ubezpieczenia OC po zawarciu umowy kupna - sprzedaży samochodu?
  W momencie sprzedaży samochodu wszystkie prawa i obowiązki wynikające z polisy OC przechodzą na nowego właściciela pojazdu. Oznacza to, że od momentu zakupu pojazdu nowy właściciel ma prawo korzystać z polisy OC, jak również posiada prawo do jej wypowiedzenia. Dodatkowo od daty zakupu pojazdu nowy właściciel ponosi odpowiedzialność za uregulowanie ewentualnych zobowiązań wynikających z polisy. Należy również pamiętać, że umowy w trakcie trwania, których miało miejsce przeniesienie prawa własności pojazdu nie ulegają automatycznemu przedłużeniu i kończą się wraz z ostatnim dniem ich trwania.
 • Jak zgłosić sprzedaż samochodu?
  W przypadku sprzedaży pojazdu z polisą Trasti powiadom Nas o tym wysyłając skan/xero dokumentu potwierdzającego przeniesienie prawa własności. Możesz to zrobić: w formie skanu/zdjęcia na adres e-mail kontakt@trasti.pl; przesłać pocztą na adres: Trasti Skr. Envelo 206, 00-935 Warszawa.
 • Czy mam obowiązek zgłoszenia sprzedaży samochodu?
  Zbywca pojazdu ma obowiązek w terminie 14 dni powiadomić na piśmie zakład ubezpieczeń o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL nowego właściciela lub nazwę, siedzibę i numer REGON nowego właściciela W tym celu wyślij do Nas skan/ xero dokumentu umowy kupna-sprzedaży. Dokumenty możesz wysłać: w formie skanu/zdjęcia na adres e-mail kontakt@trasti.pl; przesłać pocztą na adres: Trasti Skr. Envelo 206, 00-935 Warszawa.
 • Czy otrzymam zwrot składki po zgłoszeniu sprzedaży pojazdu?
  W momencie przejścia prawa własności pojazdu mechanicznego wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy OC przechodzą na nowego właściciela pojazdu. Nabywca może korzystać z zawartej umowy OC do końca jej trwania bądź złożyć wypowiedzenie. W sytuacji, gdy nowy właściciel pojazdu złoży wypowiedzenie umowy, zwrot niewykorzystanych środków należy się zbywcy pojazdu. Natomiast ubezpieczenia dobrowolne ulegają rozwiązaniu w momencie sprzedaży pojazdu. Jeżeli na polisie widniały takie ubezpieczenia, środki za niewykorzystany okres zostaną zwrócone zbywcy pojazdu. Jeśli sprzedałeś pojazd z polisą Trasti, na której były ubezpieczenia dobrowolne, pamiętaj o przesłaniu do Nas dyspozycji wypłaty zwrotu środków ze wskazaniem rachunku bankowego. Dokument taki możesz wysłać: w formie skanu/zdjęcia na adres e-mail kontakt@trasti.pl; przesłać pocztą na adres: Trasti Skr. Envelo 206, 00-935 Warszawa.
 • Kto może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia po sprzedaży pojazdu?
  W momencie sprzedaży samochodu wszystkie prawa i obowiązki wynikające z polisy OC przechodzą na nowego właściciela pojazdu. Oznacza to, że od momentu zakupu pojazdu nowy właściciel ma prawo korzystać z polisy OC, jak również posiada prawo do jej wypowiedzenia.
 • Dlaczego otrzymałem dokumenty dotyczące umowy ubezpieczenia dla pojazdu, który już sprzedałem?
  Dokumenty umowy ubezpieczenia wysyłane są do osoby będącej stroną umowy. Jeżeli sprzedałeś pojazd, a my wysłaliśmy Ci dokumenty polisowe oznacza to, że nie otrzymaliśmy zgłoszenia sprzedaży pojazdu będącego przedmiotem umowy. W tej sytuacji prześlij do nas skan/xero umowy kupna- sprzedaży. Dokumenty możesz wysłać: w formie skanu/zdjęcia na adres e-mail kontakt@trasti.pl; przesłać pocztą na adres: Trasti Skr. Envelo 206, 00-935 Warszawa.
 • Dlaczego otrzymałem dokumenty dotyczące umowy ubezpieczenia dla pojazdu, który już sprzedałem?
  Dokumenty umowy ubezpieczenia wysyłane są do osoby będącej stroną umowy. Jeżeli sprzedałeś pojazd, a my wysłaliśmy Ci dokumenty polisowe oznacza to, że nie otrzymaliśmy zgłoszenia sprzedaży pojazdu będącego przedmiotem umowy. W tej sytuacji prześlij do nas skan/xero umowy kupna- sprzedaży. Dokumenty możesz wysłać: w formie skanu/zdjęcia na adres e-mail kontakt@trasti.pl; przesłać pocztą na adres: Trasti Skr. Envelo 206, 00-935 Warszawa.
 • Jak otrzymać potwierdzenie wpływu zgłoszenia sprzedaży pojazdu?
  Jeżeli chcesz otrzymać potwierdzenie zgłoszenia sprzedaży pojazdu, skieruj swoją prośbę na adres kontakt@trasti.pl. Specjalista z zespołu obsługi klienta wyśle potwierdzenie zgłoszenia sprzedaży na adres e-mail wskazany przy zawieraniu umowy.
 • Zauważyłem, że na polisie widnieją błędy. Co zrobić?
  W przypadku, gdy zauważysz na polisie jakieś niezgodności ze stanem faktycznym (błędy w danych osobowych, danych pojazdu), niezwłocznie zgłoś ten fakt do Trasti dzwoniąc pod numer +48 22 250 93 73 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@trasti.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia Specjalista dokona stosownych zmian na polisie i wyśle aneks z poprawionymi danymi na wskazany przez Ciebie adres.
 • Jak zmienić adres zamieszkania widniejący na polisie?
  W sytuacji, gdy konieczna jest zmiana adresu zamieszkania, niezwłocznie zgłoś ten fakt do Trasti dzwoniąc pod numer +48 22 250 93 73 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@trasti.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia Specjalista dokona zmiany adresu na poprawny i wyśle aneks z poprawionymi danymi na wskazany przez Ciebie adres.
 • Zmieniłem numer rejestracyjny. Jak mogę dokonać zmian na polisie?
  Jeżeli dokonałeś zmiany numeru rejestracyjnego zgłoś ten fakt do Trasti dzwoniąc pod numer +48 22 250 93 73 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@trasti.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia Specjalista dokona aktualizacji numeru rejestracyjnego i wyśle aneks z poprawionymi danymi na wskazany przez Ciebie adres.
 • Jak zgłosić montaż instalacji LPG w samochodzie?
  Po montażu instalacji LPG w samochodzie zgłoś ten fakt do Trasti dzwoniąc pod numer +48 22 250 93 73 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@trasti.pl. Specjalista doda informację o instalacji LPG w samochodzie i wyśle aneks z poprawionymi danymi na wskazany przez Ciebie adres.
 • Jaka jest wysokość sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC?
  Wysokość sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych. W przypadku szkód na osobie suma gwarancyjna wynosi 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych. W przypadku szkód w mieniu suma gwarancyjna wynosi 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.
 • Na terytorium jakich krajów działa ubezpieczenie OC?
  Umowa ubezpieczenia OC zawarta w Polsce zadziała na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z tym mając przy sobie potwierdzenie ważnego ubezpieczenia OC możemy bez obaw poruszać się po drogach takich państw jak: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Włochy, Węgry, Litwa, Cypr. OC zadziała również na terytorium Lichtensteinu, Monako, San Marino, wyspy Normandzkich, Gibraltaru, Wyspy Man oraz Wysp Owczych. Należy jednak pamiętać, że istnieje lista państw w których, aby móc skorzystać z ochrony gwarantowanej przez OC konieczne jest posiadanie Zielonej Karty. Są to: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina.
 • Jakie przepisy regulują zawarcie umowy ubezpieczenia?
  Zasady zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych podstawą prawną jest Kodeks Cywilny.
 • Czy zawarcie umowy ubezpieczenia przez Internet jest bezpieczne?
  Wszystkie czynności związane z zakupem polisy (wyliczenie składki, zawarcie umowy oraz jej opłacenie) odbywają się w trakcie bezpiecznego, szyfrowanego połączenia. Wszystkie dane są więc zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.
 • Czym się różni ubezpieczający od ubezpieczonego?
  Ubezpieczający to osoba, która zawarła umowę ubezpieczenia, a tym samym zobowiązała się do opłacenia składki. Ubezpieczony jest to osoba, która podlega ubezpieczeniu. W przypadku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ubezpieczonym będzie właściciel/posiadacz pojazdu. Nie zawsze ubezpieczający i ubezpieczony to jedna osoba np. mąż za pośrednictwem infolinii Towarzystwa Ubezpieczeniowego zawarł umowę ubezpieczenia na pojazd, którego właścicielem jest żona. W takiej sytuacji mąż występuje w roli ubezpieczającego (na nim spoczywa obowiązek opłacenia składki), zaś żona pełni rolę ubezpieczonego.
 • W jakich krajach wymagana jest Zielona Karta?
  Zielona Karta jest wymagana na terytorium poniższych państw: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina.
 • Jak zamówić Zieloną Kartę?
  Potrzebujesz Zielonej Karty? Zadzwoń pod numer +48 22 250 93 73 bądź wyślij wiadomość e-mail na adres kontakt@trasti.pl. W zgłoszeniu mailowym pamiętaj o podaniu numeru kontaktowego do siebie. Potrzebę otrzymania Zielonej Karty należy zgłosić do Trasti minimum 14 dni przed terminem planowanego wyjazdu. Zielona Karta jest drukiem ścisłego zarachowania, w związku z czym wysyłana jest drogą pocztową na adres korespondencyjny ubezpieczającego. Kiedy zaczyna obowiązywać ubezpieczenie Zielona Karta? Zielona Karta zaczyna obowiązywać w momencie przekroczenia granicy państwa, w którym udzielana jest ochrona.
 • Jakie informacje znajdują się na Zaświadczeniu o Przebiegu Ubezpieczenia?
  Zaświadczenie o Przebiegu Ubezpieczenia jest dokumentem zawierającym szczegółowe informacje dotyczące polis OC i AC zawartych w danym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Są to: dane właściciela, dla którego wystawiane jest zaświadczenie (imię, nazwisko, PESEL); dane pojazdu (marka, model, numer rejestracyjny); informacje dotyczące ubezpieczenia (informacja czy jest to ubezpieczenie OC i AC, okres ubezpieczenia); informacje o liczbie szkód, które likwidowano w ramach ubezpieczenia OC lub AC.
 • Kto może otrzymać Zaświadczenie o Przebiegu Ubezpieczenia?
  Zaświadczenie o Przebiegu Ubezpieczenia mogą otrzymać wszyscy właściciele pojazdu widniejący na polisie.
 • Jak zamówić Zaświadczenie o Przebiegu Ubezpieczenia Komunikacyjnego?
  Potrzebujesz Zaświadczenia o przebiegu Ubezpieczenia Komunikacyjnego? Zadzwoń pod numer +48 22 250 93 73 bądź wyślij wiadomość e-mail na adres kontakt@trasti.pl. W zgłoszeniu mailowym pamiętaj o podaniu numeru kontaktowego do siebie. Po wystawieniu dokumentu otrzymasz go we wskazany przez Ciebie sposób: e-mailem lub pocztą na adres zamieszkania.
 • Czym jest Certyfikat ubezpieczenia OC?
  Certyfikat ubezpieczenia OC jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia. Honorowany jest przez wszystkie służby uprawnione do przeprowadzenia kontroli drogowej.
 • Czy muszę wozić w samochodzie wszystkie dokumenty, które otrzymałem przy zakupie ubezpieczenia?"
  Dokumentem wystarczającym do okazania w razie kontroli drogowej jest certyfikat do polisy ubezpieczeniowej. Nie ma, więc potrzeby wożenia ze sobą wszystkich dokumentów jakie otrzymasz przy zawarciu umowy.
 • W jaki sposób mogę sprawdzić zakres mojego ubezpieczenia?
  Wszystkie informacje odnośnie zakresu ubezpieczenia znajdziesz na polisie ubezpieczeniowej w części „Zakres ubezpieczenia”.
 • Jak i kiedy otrzymam dokumenty Polisowe?
  Wszystkie dokumenty polisowe otrzymasz chwilę po zawarciu umowy. Polisa ubezpieczeniowa; Certyfikat polisy OC- dokument będący potwierdzeniem zawarcia umowy OC, który należy mieć przy sobie w razie kontroli policji; Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych; Regulamin świadczeń usług drogą elektroniczną; Karta produktu.
 • Czy zostanie wystawiona faktura VAT w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia?
  Polisa ubezpieczeniowa jest jednocześnie dokumentem księgowym na podstawie, którego możemy ująć wydatki poniesione w związku z ubezpieczeniem samochodu w kosztach działalności. Nie ma konieczności wystawiania odrębnego dokumentu w postaci faktury VAT.
 • Jak sprawdzić wpływ przesłanych przeze mnie dokumentów?
  Po wysłaniu dokumentów na adres e-mail kontakt@trasti.pl otrzymasz zwrotną wiadomość potwierdzającą wpływ korespondencji do Trasti.
 • Co wpisać w pole - data rejestracji pojazdu przez nowego właściciela w momencie, gdy pojazd nie został jeszcze przerejestrowany?
  W takiej sytuacji w pole daty rejestracji należy wpisywać - datę bieżącą.
 • Czy Zielona Karta jest wysyłana mailowo?
  Zielona Karta jest drukiem ścisłego zarachowania, w związku z czym wysyłana jest drogą pocztową na adres korespondencyjny ubezpieczającego. Zielonej Karty należy zgłosić do Trasti minimum 14 dni przed terminem planowanego wyjazdu.
 • Co oznacza na polisie holowanie do ASO?
  Jest to odholowania pojazdu wraz z przewozem Ubezpieczonych do najbliższego warsztatu (w tym autoryzowanego przez producenta pojazdu).
 • Jak sprawdzić terminy i wysokość płatności składki ubezpieczeniowej?
  Wszystkie informacje związane z płatnościami (wysokość składki, termin płatności, numer rachunku bankowego) znajdziesz w górnej części pierwszej strony dokumentu polisy w części „Płatności”.
 • Na jaki numer konta wpłacić składkę ubezpieczeniową?
  Numer konta bankowego, na który należy dokonać płatności za polisę znajdziesz w górnej części pierwszej strony dokumentu polisy w części „Płatności”.
 • Czy mogę opłacić składkę ubezpieczeniową w późniejszym terminie?
  Warunkiem zawarcia umowy jest opłacenie składki w wyznaczonym terminie. Przekroczenie terminu płatności jest jednoznaczne z brakiem zawarcia umowy ubezpieczenia.
 • W jaki sposób mogę złożyć reklamację?
  Reklamację możesz złożyć: w formie elektronicznej pisząc na adres e-mail reklamacje@trasti.pl; drogą pocztową przesyłając pismo z dopiskiem „Reklamacja” na adres: Trasti Skr. Envelo 206, 00-935 Warszawa. Trasti odniesie się do Twoich zarzutów w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych czas odpowiedzi na reklamację może ulec przedłużeniu do 60 dni, o czym zostaniesz poinformowany. Odpowiedzi na reklamację udzielimy, zgodnie z Twoją deklaracją w formie elektronicznej na adres e-mail bądź w formie papierowej na adres korespondencyjny.
 • W jakim terminie otrzymam odpowiedź na złożoną reklamację?
  Odpowiedź na reklamację zostanie do Ciebie wysłana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Trasti reklamacji. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych czas odpowiedzi na reklamację może ulec przedłużeniu do 60 dni, o czym zostaniesz poinformowany. Odpowiedzi na reklamację udzielimy, zgodnie z Twoją deklaracją w formie elektronicznej na adres e-mail bądź w formie papierowej na adres korespondencyjny.
 • W jaki sposób otrzymam odpowiedź na złożoną reklamację?
  Odpowiedzi na reklamację udzielimy, zgodnie z Twoją deklaracją w formie elektronicznej na adres e-mail bądź w formie papierowej na adres korespondencyjny.
bottom of page