top of page

Utrata wartości handlowej pojazdu również jest naturalną konsekwencją zdarzenia drogowego.

Oznacza to, że po wypadku lub kolizji z winy innego kierowcy, możesz zwrócić się do jego ubezpieczyciela o:

 • pokrycie kosztów naprawy Twojego samochodu,

 • pokrycie kosztów z tytułu spadku wartości Twojego samochodu.

Rynkowy ubytek wartości pojazdu jest to utrata wartości pojazdu z tytułu wystąpienia uszkodzenia o charakterze kolizyjnym. Określa go różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu przed uszkodzeniem, a jego wartością ustaIoną po przeprowadzeniu naprawy powypadkowej wykonanej prawidłowo, zgodnie z technologią zalecaną przez producenta, w warsztacie naprawczym spełniającym wymagania techniczne i kadrowe
do wykonania takich prac.

Rynkowy ubytek wartości pojazdu zależy od m.in:

 • Zakresu uszkodzeń pojazdu w następstwie szkody

 • Stanu technicznego pojazdu przed kolizją/wypadkiem

 • Okresu eksploatacji pojazdu

 • Typu i modelu pojazdu

 

Pojęcie ubytku wartości następuje w przypadku:

 • naprawy wykonanej poprawnie – bez wad wykonawczych,

 • naprawy wykonanej zgodnie z technologią producenta pojazdu,

 • użycia nowych części zamiennych,

 • gdy nie zaistniała szkoda całkowita,

 • gdy doszło do pierwszego uszkodzenia na lakierowanych, metalowych elementach stałych nadwozia pojazdu

 

Do wyliczenia Rynkowego ubytku wartości pojazdu stosuje się Instrukcję określania rynkowego ubytku wartości pojazdów sporządzoną przez Stowarzyszenie rzeczoznawców samochodowych EKSPERTMOT.

 

W opracowanym przez EKSPERTMOT dokumencie utratę wartości pojazdu oblicza się dla:

 • Samochodów osobowych i terenowych w wieku do 6 lat

 • Samochodów ciężarowych o masie do 3,5 tony w wieku do 4 lat

 • Samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony  do 3 lat

 • Motocykli do 3 lat

 

 

Odszkodowanie za ubytek wartości handlowej wypłacane jest w ramach świadczenia z OC.

 

Zgodnie z art. 361 § 2 Kodeksu Cywilnego masz prawo do pełnej kompensacji szkody.

 

W przypadku spełnienia warunków prosimy o zgloszenie roszczenia za pośrednictwem adresu szkody@trasti.pl

bottom of page