top of page

URAZY W WYPADKU

Ubezpieczenie Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków NNW

Najwyższe sumy ubezpieczenia w Polsce.

Ubezpieczenie, które realnie ochroni Ciebie i wszystkich pasażerów.

NNW

Zabezpiecz się finansowo na wypadek

uszkodzenia ciała.

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u Ubezpieczonych w związku z ruchem pojazdu, wsiadaniem i wysiadaniem z pojazdu które spowodowały uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć Ubezpieczonego.

Wysokie sumy ubezpieczenia 50 | 100 | 200 tysięcy złotych.

Ochrona kierowcy i pasażerów w Polsce i Europie​.

Trwały uszczerbek na zdrowiu 1% SU za 1% uszczerbku.

bottom of page