top of page

mCASCO

Najważniejsze cechy produktu

Za niewielką składkę obejmiemy ochroną szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu wskutek działania sił przyrody, kradzieży lub szkodzie całkowitej.
 

mCASCO jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, którym nie zależy na pełnej ochronie AC,
lecz tylko na wybranych jej aspektach.

  • Ochrona w Polsce i Europie geograficznej

  • Wiek pojazdu do 19 lat eksploatacji

  • Ubezpieczamy pojazdy o wartości od 4 000 do 40 000 tyś zł

  • Brak amortyzacji części (za wyjątkiem części pojazdu podlegających wymianie takich jak ogumienie, akumulator, służący do rozruchu silnika pojazdu, elementy cierne układu hamulcowego i elementy układu wydechowego)

  • Udział własny 10%, przy szkodzie całkowitej i kradzieży pojazdu

  • Szkoda całkowita odpowiadająca równowartości 70% wartości pojazdu

  • Wymagane oględziny pojazdu

Jaki wariant mCASCO mam wybrać?

W Trasti masz do wyboru 3 dogodne warianty

Żywioły

Żywioły, szkoda całkowita

Żywioły, szkoda całkowita, kradzież

SPRAWDŹ

mCASCO
Auto Casco od wybranych ryzyk.

Ubezpieczenie mCASCO stworzyliśmy z myślą o osobach, które nie chcą decydować się na zakup Auto Casco AllRisk
z uwagi na ograniczony budżet lub brak potrzeby posiadania pełnego zakresu AC.

bottom of page