top of page

POMOC.

Zgłoś szkodę

Wybierz formularz odpowiedni ze względu na rodzaj szkody.

Szkoda majątkowa z OC sprawcy

Wybierz ten formularz jeśli sprawcą była osoba kierująca pojazdem ubezpieczonym w Trasti.

lub

Szkoda majątkowa Auto Casco

Wybierz jeśli szkoda dotyczy uszkodzenia lub kradzieży Twojego pojazdu ubezpieczonego w Trasti.

lub

Szkoda osobowa

Wybierz jeśli zgłoszenie dotyczy obrażeń ciała.

lub

bottom of page